Podcast dialoog: de visie van Magda Heijtel

Podcast dialoog: de visie van Magda Heijtel

In het verlengde van de presentatie van het discussiestuk ‘De Toekomst van het Onderwijs’ ging Magda Heijtel in gesprek met René Peeters en Jos van Zutphen over het onderdeel ‘een sterke vroege start’ uit dit discussiestuk. Heijtel presenteerde hier haar visie op voornamelijk de 0 tot 6-jarigen.

Belangrijk aandachtspunt als het gaat om de inhoud van het discussiestuk is dat er nu nog te weinig gesproken wordt over de rol van ouders. Voor de kinderopvang zijn ouders een vanzelfsprekende partner. Dat partnerschap is wat minder zichtbaar in het onderwijs.

De podcast had als centrale thema ‘een sterke vroege start’. Daarbij werd vooral gesproken over het belang van investeren in het jonge kind. Daarbij werd door Heijtel benadrukt dat het belang van spelen groot is en dat dit te veel naar de achtergrond verdrongen is.

De uitgebreidere visie van Magda Heijtel op ‘De Toekomst van het Onderwijs’ is terug te lezen op de website van de coalitie die dit discussiestuk heeft opgesteld. De podcast is daar terug te luisteren.

Beleid & Kwaliteit