Pedagogisch professionals lopen op hun laatste benen

Pedagogisch professionals lopen op hun laatste benen

De plannen van de coalitie om per 2025 bijna gratis kinderopvang in te voeren zal leiden tot een explosie van de vraag in een sector met nijpende personeelstekorten en hoge werk- en regeldruk. Als er geen verandering komt in de krapte van de arbeidsmarkt zal de werkdruk vermoedelijk alleen maar toenemen, stelt het FD. Door de verwachte groei in vraag zal de arbeidsmarkt niet veranderen in positieve maar juist in negatieve zin. Hoogst waarschijnlijk zal dit leiden tot een verhoging van de al hoge werkdruk!

Dit beeld wordt bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van recent onderzoek naar de werkdruk en arbeidstevredenheid van werknemers in zorg en welzijn. De kinderopvang wordt in dit onderzoek specifiek benoemd. Met 61 procent is ‘de ervaren werkdruk in het tweede kwartaal van 2022’ het hoogst bij werknemers in de kinderopvang.

Het CBS meldt: “De werkdruk van werknemers in de zorg is tussen het laatste kwartaal van vorig jaar en het tweede kwartaal van dit jaar behoorlijk gestegen. De helft van alle werknemers vond de werkdruk te hoog of zelfs veel te hoog. Binnen de zorgsector springt vooral de kinderopvang eruit. Die druk is ook veel sneller opgelopen dan in andere zorgsectoren”.

Zorgelijke ontwikkeling

Wij maken ons grote zorgen over de toegankelijkheid van de kinderopvang die meer en meer onder druk komt te staan. De vraag naar kinderopvang zal, wanneer alle plannen voor ‘bijna gratis kinderopvang’ doorgaan leiden tot een nog groter personeelstekort en naar verwachting een nog hogere stijging van werk- en regeldruk.

In een eerder FD-artikel vorig week benadrukte Emmeline Bijlsma al: “De haast waarmee de coalitie van de toeslagen af wil, zadelt de sector op met een enorm probleem”, Het nieuwe stelsel leidt tot een verwachte vraagtoename van rond de 30% in 2031. “De sector kampt nu al met een personeelstekort van rond de 7.000,” aldus Bijlsma. “Om aan de gestegen vraag te voldoen zijn er rond de 50.000 extra mensen nodig, en nog eens 5500 extra locaties.” Het gevolg: lange wachtlijsten waardoor de kansenongelijkheid toeneemt.

Daarnaast stellen wij dat het alsmaar toenemende personeelstekort ook zal leiden tot een vermindering van de kwaliteit. Dat is zorgelijk, want uit onderzoek weten we dat kinderopvang van lage kwaliteit negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Gisteren, op woensdag 16 november, tijdens het commissiedebat kinderopvang, werd ook duidelijk dat de kamerleden vraagtekens stelden bij de uitvoerbaarheid van de plannen van het kabinet. BK pleit voor een stapsgewijze aanpak richting een nieuw stelsel. Dat kost misschien wel 8-10 jaar. Dat is vergelijkbaar met de uitvoering en implementatie van grote infrastructuurprojecten of de transitie van de landbouw. Daar snapt iedereen dat je er 10-15 jaar voor uittrekt. Implementatie van grote systeemwijzigingen kost simpelweg veel tijd.

Lees hier het FD-artikel over werk- en regeldruk

Lees hier het FD-artikel over de vertraging van de plannen/onuitvoerbaarheid van de plannen

Lees hier het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek