Opgeslagen informatie risicomonitor door brand verloren

Opgeslagen informatie risicomonitor door brand verloren

Veiligheid.nl heeft middels een nieuwsbericht laten weten dat er brand is geweest bij hun applicatieleverancier. Daarbij is alle data van de risicomonitor verloren gegaan. 

Het gevolg is dat alle kinderopvangorganisaties die van de opslagmogelijkheid van de risicomonitor gebruik maken, op dit moment alleen beschikken over het materiaal dat ze zelf hebben opgeslagen of uitgeprint. Bij een inspectie van de GGD kan dit tot problemen leiden omdat niet al het veiligheid- en gezondheidsbeleid direct voorhanden is.

Als het door de brand niet mogelijk is om beleid en maatregelen aan te tonen met behulp van de risicomonitor, kan de houder zich beroepen op overmacht. De toezichthouder kan door middel van een herstelaanbod de mogelijkheid bieden om het vernietigd materiaal te herstellen. Uitgangspunt blijft natuurlijk dat de houder zorgdraagt dat de veiligheid en gezondheid van kinderen geborgd is. De GGD zal hierop blijven beoordelen.

Organisaties met een account ontvangen deze week nieuwe inloggegevens. Veiligheid.NL biedt ondersteuning aan bij het opnieuw invoeren van gegevens. GGD-GHOR Nederland en FCB zijn direct geïnformeerd over de situatie. Alle inspecteurs en het ministerie van SZW zijn via hen op de hoogte gesteld.