Onderzoek inzet zzp-ers in de kinderopvang

Onderzoek inzet zzp-ers in de kinderopvang

Dit onderwerp leeft in branche! Dat blijkt wel uit het grote aantal reacties die wij ontvangen hebben. In totaal is de online vragenlijst 120 x ingevuld. Dank daarvoor!

Bijna de helft (48,4%) van de respondenten vertegenwoordigen een organisatie tot 50 medewerkers. De respons van middelgrote organisaties (tussen de 20-250 medewerkers)  was met 30,8% het meest voorkomend. En ruim 20% vertegenwoordigt een grote tot middelgrote organisatie (250 – 500 medewerkers en hoger).

Uitkomsten
Het merendeel van onze leden ervaart een toename van het aantal zzp-ers in de kinderopvang. 80% geeft in haar mening aan deze groei als negatief te ervaren!

De inzet van zzp-ers kent negatieve en positieve gevolgen, dat blijkt wel uit het percentage wat de voor- en nadelen weergeeft.

 • 82,4% geeft als negatief gevolg aan dat door de hoge kosten, de kostprijs niet toereikend is.
 • 88.2% ziet als positief gevolg dat de groep kan open blijven. Daarnaast bieden zzp-ers soms net iets extra’s, bijvoorbeeld een leuke activiteit.  
 • 27.9% geeft aan door de inzet zzp-ers, meer administratie te hebben

Inzet zzp-ers

 • 56.7% van onze leden zet wel eens een zzp-er in.  
 • 55% geeft aan dat zij pedagogisch medewerkers hebben zien uitstromen als vaste medewerker omdat zij als zzp-er aan het werk gegaan zijn.
 • 83.3% geeft daarop aan, deze voormalige pm-ers niet in te zetten als zzp-er. Uit financiële- en principiële overwegingen.
 • De tarieven zijn zeer wisselend (bedragen van gemiddeld € 35 tot € 60 euro per uur met uitschieters tot ver daarboven.

43.3% geeft aan geen zzp-ers in te zetten. Daarvan zijn de volgende redenen gegeven:

 • 61.5% geeft als reden op geen zzp-ers in te zetten vanwege het niet kunnen garanderen van de kwaliteitseisen.
 • 59.6% geeft aan dit vanuit principe niet te doen.
 • 53.8% vindt het te duur.
 • 32.7% geeft aan geen noodzaak te hebben om zzp-ers in te zetten.

Tot slot
Uit veel reacties komt ook naar voren dat er veel onduidelijkheid is over belastingregels (wel/niet BTW plichtig) en mogelijke schijnzelfstandigheid.
De risico’s voor werkgevers en zzp-ers zijn onvoldoende in beeld.
Wij pleiten dan ook voor duidelijkheid en heldere communicatie vanuit de overheid.