Nieuwe versie protocol Hygiëne en Veiligheid en Gastouderopvang

Nieuwe versie protocol Hygiëne en Veiligheid en Gastouderopvang
#BKinactie

Sinds 18 juni is het Protocol Hygiëne en Veiligheid voor de Kinderopvang aangepast. Zie ook het bericht van 19 juni jl. op onze site. 

Wat betekenen deze richtlijnen voor de gastouderopvang?
De gastouder (in samenspraak met het gastouderbureau) past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie de website van het RIVM voor het testbeleid.

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Gezondheidsregels kinderen

 • Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de gastouderopvang, behalve:
  • als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben; als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend. Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de gastouderopvang
 • Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis bij de volgende klachten:
  • Neusverkoudheid 
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Lichte hoest
  • Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger)
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens tot en met 6 jaar, ook voor de gastouderopvang
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn
 • Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis tot de testuitslag van het gezinslid bekend is
 •  Als de testuitslag negatief is of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en gastouder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de gastouder/het gastouderbureau (onderling overleg gewenst) het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de gastouder/het gastouderbureau ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de opvang mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid.

Gezondheidsregels gastouders
Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:
  • hoesten;
  • neusverkoudheid;
  • loopneus;
  • niezen;
  • keelpijn;
  • hoesten;
  • verhoging of koorts (vanaf 38 graden);
  • plotseling verlies van reuk of smaak.

Gastouders kunnen vanaf 1 juni jl. rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

 • Totdat de uitslag van de test bekend is ontvangt de gastouder geen kinderen of andere volwassenen thuis/ biedt geen gastouderopvang aan huis
 • Indien de test negatief is, kan de gastouder weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
 • Indien de test positief is, is er geen gastouderopvang mogelijk voor tenminste 7 dagen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk.
 • In het geval dat een gastouder besluit om niet getest te worden, mag de gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) heeft, kan er geen opvang worden geboden.
 • Bij gastouderopvang aan huis geldt: als één van de leden van het vraaggezin verkoudheidsklachten en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) heeft, kan er geen opvang worden geboden.
 • Indien de huisgenoot/lid van het vraaggezin getest wordt, kan er geen opvang geboden worden tot de testuitslag van de huisgenoot bekend is.
 • Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden/vraaggezin 24 uur geen klachten heeft, mag de gastouder weer opvang aan het werk.
 • Als iemand in het huishouden van de gastouder/lid van het vraaggezin getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de gastouder wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is. De opvang moet dan 14 extra dagen gestaakt worden. Dit is langer dan de 7 dagen als de gastouder zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd). Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
 • Gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden verplicht opvang te bieden.
 • Gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht opvang te bieden.  
 • Gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden.

Voor de werking van deze regels zie ook de “beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang

Gastouderopvang Coronavirus