Nader bericht met betrekking tot e-bakfietsen

Nader bericht met betrekking tot e-bakfietsen

Branchepartijen BK en BOinK zijn op werkbezoek geweest bij Van Raam, de fabrikant van de GoCab. Ons is duidelijk geworden dat Van Raam over uitgebreide expertise beschikt met betrekking tot het vervaardigen van fietsen en andere voertuigen voor kwetsbare groepen. Het is BK en BOinK duidelijk dat deze expertise door Van Raam ook wordt ingezet bij het vervaardigen van de GoCab.

Voor BK en BOinK is het van het grootste belang dat hun leden zoveel mogelijk zekerheid hebben over het feit dat in de kinderopvang gebruikte voertuigen voldoen aan de regelgeving die deze veiligheid moet borgen. BK en BOinK hebben op 7 oktober 2020 hun leden bericht over de onduidelijkheid met betrekking tot de geldende regelgeving voor e-bakfietsen.

Tijdens het bezoek is aan de orde gekomen dat de berichtgeving van BK en BOinK van 7 oktober 2020 over het onderzoek naar e-bakfietsen een onbedoeld effect heeft gehad. Van Raam heeft geconstateerd dat er vanwege die berichtgeving twijfel is gerezen over de veiligheid van de GoCab. Wij betreuren dit zeer. Er is geen aanleiding te twijfelen aan de veiligheid van de GoCab.

Wij zijn uitgebreid met Van Raam in gesprek geweest en zijn ervan overtuigd dat ons gezamenlijke belang de veiligheid van het vervoer van kinderen is.

Personenvervoer