Ministerie stelt rekenhulp BKR beschikbaar

Ministerie stelt rekenhulp BKR beschikbaar

Met het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen wordt ingezet op een wijziging van de rekenregels voor de beroepskracht-kindratio per 1 januari 2018. Met de rekenhulp in de bijlage bij dit nieuwsbericht wordt inzicht geboden in de gevolgen van de nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties in de kinderopvang. De nieuwe rekenregels zijn nog niet definitief vastgesteld. Het Besluit met de nieuwe rekenregels ligt nog voor bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Pas na publicatie in het staatsblad is het Besluit definitief. Aan de berekeningen vanuit de rekenhulp kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Zodra het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen inclusief de nieuwe rekenregels is gepubliceerd in het staatsblad, worden de nieuwe rekenregels zo spoedig mogelijk inzichtelijk gemaakt via de rekentool op www.1ratio.nl.

Klik hier voor de rekentool. Dit bestand opent u in Excel. Gebruik van het bestand in Excel 97 werkt niet optimaal. Liefst opent u het bestand in een Excel-versie vanaf Excel 2010.