Meer toezicht op gastouderopvang is aan de nieuwe minister van SZW

Meer toezicht op gastouderopvang is aan de nieuwe minister van SZW

Na de uitzending van De Monitor over Gastouderopvang op 28 september 2017 heeft Lisa Westerveld (GroenLinks) Kamervragen gesteld aan minister Asscher. De vragen hadden betrekking op de mate van toezicht op de gastouderopvang en de manier waarop dat uitgevoerd wordt. Ook vroeg het kamerlid welke gemeenten extra toezicht uit laten voeren op de gastouderopvang en wat de minister vindt van de mening van de vier grote steden dat er meer toezicht moet komen op de gastouderopvang.

De minister zegt in de beantwoording van deze vragen van 25 oktober 2017 dat hij van mening is dat er meer zicht moet komen op de kwaliteit van de gastouderopvang. Hij verwijst naar het onderzoek van de Universiteit van Utrecht, in opdracht van het ministerie van SZW, dat de kwaliteit van de kinderopvang/gastouderopvang in beeld brengt. De eerste resultaten van dat onderzoek worden eind 2017 verwacht.

Bovendien refereert de minister aan het traject dat met het veld gestart is om te bekijken hoe de kwaliteit van gastouderopvang en het toezicht daarop verbeterd kan worden.

De minister is het niet eens met de mening van de G4 dat er extra geld moet komen voor meer en betere controles. Volgens de minister moet er eerst gekeken worden wat passend en effectief toezicht op de gastouderopvang is. Pas dan kan bekeken worden of en hoeveel extra geld dit kost.

Dit laat de minister over aan zijn opvolger in het nieuwe kabinet: Wouter Koolmees (D66).

De beantwoording van de Kamervragen is hier te vinden.