LKK Rapport 2017-2019 gepubliceerd: ‘beeld overwegend positief’

LKK Rapport 2017-2019 gepubliceerd: ‘beeld overwegend positief’

Elk jaar wordt de kwaliteit van de kinderopvang gemeten door een consortium van Sardes en de Universiteit Utrecht. Dinsdagmiddag heeft het consortium het rapport van gecombineerde metingen over de afgelopen drie jaar gepubliceerd. De kwaliteit van de kinderopvang laat een overwegend positief beeld zien.

De emotionele kwaliteit van de kinderopvang is gemiddeld voldoende tot goed, de educatieve kwaliteit ligt wel wat lager. Het beeld bij de gastouderopvang is iets anders, omdat er meer grote uitschieters zijn. De emotionele kwaliteit is gemiddeld genomen overigens wel gelijk aan die van andere opvangsoorten.

Andere opvallende resultaten: de trendanalyse laat een substantiële kwaliteitsstijging zien ten opzichte van metingen uit 2011-2012, ook scoort Nederland het hoogst in vergelijking met andere Europese landen en buiten Europa als het gaat om de globale kwaliteit van de kinderopvang – waaronder Engeland en de Scandinavische landen.

Beleid & Kwaliteit