Kinderopvang in de “trein-stukken”

Kinderopvang in de “trein-stukken”

Gister was er in de kranten veel te doen over de “in-de-trein-vergeten” stukken over de formatie, waarin kinderopvang een prominente plek kreeg. De Volkskrant maakte er iets groters van dan het in werkelijkheid was. “Het document van CDA en VVD, zo zeggen ingewijden, speelt geen bepalende rol in de formatie”.

Het stuk van CDA en VVD bleek al een tijd geleden te zijn opgesteld, toen nog als handreiking aan D66 om mee te doen in een minderheidskabinet. Desalniettemin geven dit soort teksten, net als het stuk van D66 en VVD deze zomer, wel een indicatie van de gesprekken aan de formatietafel. En kinderopvang speelt daarin gelukkig een rol.

Wat staat er in de stukken
In de stukken zijn twee zinnen opgenomen over kinderopvang:

Onder het kopje arbeidsmarkt
“Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij kinderopvang voor veel mensen gratis wordt en de KOT afgeschaft of hervormd kan worden.”

Onder het kopje onderwijs
“Er komt een concreet stappenplan en financiering daarvan om in de komende twee regeerperioden de beweging naar de rijke schooldag, verbeterde kinderopvang, en herwaardering van het leraarschap te maken”.

Parallellen met het SER-advies
We zien in de diverse formatiestukken grote parallellen met het SER-advies over kinderopvang, dat vlak voor de zomer werd uitgebracht. De SER pleitte ervoor om kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig te maken. Opvang die beter betaalbaar is voor vooral de lage en middeninkomens en de financiering van de KO vereenvoudigt. En toegankelijk voor kinderen van ouders die werken en niet werken.

De SER pleitte daarnaast voor investeringen in de kwaliteit van de buitenschoolse opvang en het aantrekkelijker maken van de BSO door de invoering van continue-roosters en sluitende dagarrangementen. Dit zien we terug in de formuleringen over de “rijke schooldag” in de formatiedocumenten.

SER-advies in de Tweede Kamer
Het SER-advies zal morgen, donderdag 18 november, aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dan kunnen wij wellicht ook zien hoe het advies door de verschillende fracties is ontvangen.

Beleid & Kwaliteit