Invoering Personenregister kinderopvang per 1 maart 2018

Invoering Personenregister kinderopvang per 1 maart 2018

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier worden álle personen in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 wordt deze continue screening uitgebreid naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben, dus inclusief uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

Verschillende inschrijvingstermijnen
De inschrijvingstermijn is niet voor iedereen gelijk. Personen die nu nog niet continu gescreend worden, zijn verplicht om zich op 1 maart 2018 of direct daarna in te schrijven. Iedereen die al wel gescreend wordt, krijgt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd.

Mailing aan houders
In oktober hebben DUO en SZW alle houders van kinderopvangorganisaties een brief gestuurd om hen te informeren over de komst van het personenregister (klik hier voor ons nieuwsbericht hierover). Deze week krijgt u een tweede brief. Hierin staat wat er van u en uw medewerkers verwacht wordt.

Klik hier voor de brief voor gastouderbureaus. Klik hier voor de brief voor overige houders.

Aan deze brieven zijn twee bijlagen toegevoegd: een factsheet over e-Herkenning (klik hier) en een factsheet over inschrijven en koppelen (klik hier).

Meer informatie
Op deze website vindt u meer informatie over het personenregister en kunt u voorlichtingsmaterialen downloaden waarmee u uw medewerkers kunt informeren. Ook kunt u zich op die website aanmelden voor een webinar dat DUO op 12 december om 15.00 uur organiseert. Daarnaast heeft DUO een helpdesk ingericht. De contactgegevens daarvan staan in de bovengenoemde brieven.