Informatieavonden over Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang: meld je aan!

Informatieavonden over Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang: meld je aan!

Wij hebben eerder een save-the-date geplaatst voor de informatieavonden over de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang. U kunt zich nu aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten via de site van BOinK. Per avond zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan! De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel gastouderbureaus als gastouders.

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten.

De informatieavonden zijn van 19.00 uur tot 21.30 uur op de volgende data:

  • 12 september in Utrecht
  • 19 september in Hoogeveen
  • 26 september in Haarlem
  • 3 oktober in Eindhoven

De locaties worden bekend gemaakt na aanmelding. Het bijwonen van de avond is kosteloos en iedere deelnemer ontvangt de kwaliteitsmonitor in boekvorm cadeau.

De kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is een instrument waarmee gastouders en gastouderbureaus zelf de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang kunnen inschatten. Het gebruik van de kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de opvang zijn en op welke concrete punten de kwaliteit verder verbeterd kan worden.

De ontwikkelaars van de kwaliteitsmonitor, Mirjam Gevers en Iris Bollen, zullen een toelichting geven op de totstandkoming van de monitor gastouderopvang. Na een plenair gedeelte zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met het instrument.

Beleid & Kwaliteit Gastouderopvang