ICT problemen Dienst Justis

ICT problemen Dienst Justis

Sinds 15 oktober zijn een aantal systemen van Dienst Justis door een storing niet beschikbaar. Hierdoor worden aanvragen en afgiften van o.a. VOG's niet meer verstrekt. De storing is niet het gevolg van een hackaanval of cybercriminaliteit.

Door de storing zijn de volgende diensten van Justis tijdelijk niet beschikbaar:

  • Digitale aanvragen klaarzetten en indienen in de digitale aanvraagomgeving (Mijn Justis)
  • Status informatie
  • Indienen van VOG-aanvragen door Gemeenten

De Dienst Justis werkt hard om de storing te verhelpen maar op dit moment is er nog geen zicht op wanneer de storing is verholpen.

Door de strikte wetgeving m.b.t. de VOG (een medewerker moet een over een geldige VOG beschikken) en het personenregister kinderopvang (PRK) kunnen houders door de storing geen nieuwe medewerkers inzetten en medewerkers koppelen aan de organisatie.

In deze tijden van personeelstekorten in de kinderopvang komt deze storing zeer ongelegen. De Brancheorganisatie Kinderopvang is in overleg met SZW en GGD GHOR om de gevolgen van de storing zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van resultaten van dit overleg.

Vanzelfsprekend geldt dat medewerkers zonder geldige VOG niet kunnen worden ingezet.

Ook is er in het Financieele Dagblad aandacht voor de problemen waar werkgevers tegenaan lopen als gevolg van de storing bij Dienst Justis.

Personenregister Kinderopvang & VOG