Hernieuwde brochure GGD-GHOR online

Hernieuwde brochure GGD-GHOR online

GGD-GHOR heeft een hernieuwde versie van de brochure voor (nieuwe) houders in de kinderopvang ontwikkeld en inmiddels op haar site gepubliceerd. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste eisen die de Wet kinderopvang stelt aan kinderopvangorganisaties.

Naast de eisen waaraan een organisatie moet voldoen, staat er in de brochure ook wat de taken en verantwoordelijkheden van de GGD'en en de gemeenten zijn. Deze hernieuwde versie bevat alle aanpassingen van 2018 en nieuwe regels van 2019.