Gewijzigde administratieplicht per 1 juli 2018

Gewijzigde administratieplicht per 1 juli 2018

In verband met de invoering van het personenregister zijn houders van kindercentra en gastouderbureaus per 1 juli 2018 verplicht om in hun administratie naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) te bewaren van alle personen die zij moeten koppelen aan hun organisatie (VOG-plichtigen). De plicht om VOG’s in de administratie te bewaren, komt te vervallen.

Dit volgt uit een eerder dit jaar gepubliceerde regeling van de staatssecretaris van SZW. Naar aanleiding van vragen van onze leden brengen wij dit graag nog even onder de aandacht.

Het is dus van belang dat houders hun administratie tijdig hierop aanpassen.

De GGD-inspecteur mag deze gegevens tijdens een inspectie opvragen bij de houder om de inschrijvingen en koppelingen in het personenregister te controleren.

U vindt de publicatie van de regeling van de staatssecretaris hier.