Gedragsafspraken in de GastouderopvangĀ 

Gedragsafspraken in de GastouderopvangĀ 

GGD GHOR heeft voor de GGD regio's een werkwijze inzake de gedragsafspraken bij de Gastouderopvang gemaakt. GGD inspecteurs zullen in de toekomst conform deze werkwijze gaan inspecteren. Onderstaand in het kort de werkwijze. Voor de details lees je de FAQ gedragsafspraken.

Op elke voorziening voor gastouderopvang moet een risico inventarisatie aanwezig zijn plus een plan van aanpak waarin staat welke maatregelen binnen welke termijn worden genomen. De maatregelen in een plan van aanpak kunnen er op verschillende manieren uitzien. Zo staat er vaak als maatregel “er zijn gedragsafspraken gemaakt” beschreven.  

Indien je als toezichthouder een onveilige situatie aantreft, bespreek je de situatie met de gastouder en vraag je hierop door. Stel vast vanuit je observatie en interview op locatie of de maatregel “er zijn gedragsafspraken gemaakt”, leidt tot verantwoorde gastouderopvang. En stel vast of het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is dat de afspraak schriftelijk moet zijn vastgelegd of mondeling ook volstaat. De leeftijd van de kinderen en de omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Weeg dit alles mee in je oordeel en omschrijf de feiten in het rapport. 

Download hier de FAQ gedragsafspraken.

Gastouderopvang