Gebruik kinderopvang opnieuw gestegen

Gebruik kinderopvang opnieuw gestegen

In het 2e kwartaal van 2018 is het gebruik van kinderopvang verder toegenomen. Inmiddels zijn er 796.000 kinderen wiens ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag, zo blijkt uit de Q2-rapportage van het Ministerie van SZW.

De groei van het aantal kinderen valt samen met de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ten opzichte van het eerste kwartaal gaan er 17.000 meer kinderen naar de dagopvang, bso en gastouderopvang. Hierbij is de arbeidsparticipatie van vrouwen in een jaar tijd gestegen van 61,7% naar 63%.