Gastouders: we hebben jullie mening nodig

Gastouders: we hebben jullie mening nodig

De internetconsultatie ‘Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023’ wordt op 22 maart gesloten.
In vervolg op een eerder bericht van 22 februari 2022 willen we hier opnieuw aandacht voor vragen.

We zien dat inmiddels al meer dan 620 gastouders, ouders en gastouderbureaus van de internet consultatie gebruik hebben gemaakt. Dat is een goed begin!

Om de internetconsultatie ook bij andere gastouders, ouders en gastouderbureaus onder de aandacht te brengen, heeft BK samen met Nysa, de BMK, BOinK en Voor Werkende Ouders een aantal conceptbrieven opgesteld. In de brieven wordt de urgentie om te reageren helder uiteengezet en hebben we ook de mogelijke financiële gevolgen in beeld gebracht.

Deze brieven kunnen gebruikt worden om gastouders en ouders te motiveren om inhoudelijk te reageren op de internetconsultatie:

Brief aan de gastouderbureaus

Brief aan de gastouders

Brief aan de ouders

Wij vragen onze leden om deze brieven te verspreiden onder de verschillende doelgroepen. Iedere reactie over de zorgen vanuit de gastouderopvang helpt hierbij en is van meerwaarde om te delen met het ministerie via de internetconsultatie.

Zo hopen we het aantal reacties op de internetconsultatie te verhogen en gezamenlijk te kunnen bijdragen aan een constructieve oplossing voor dit financieringsvraagstuk.

Gastouderopvang