Gastouders aan huis die voor meerdere ouders opvangen vallen toch onder de Wet minimumloon

Gastouders aan huis die voor meerdere ouders opvangen vallen toch onder de Wet minimumloon

Op 22 september 2017 is het besluit over het minimumloon en minimumvakantiebijslag gepubliceerd.

Daarmee is ook duidelijkheid ontstaan over de gastouders​, die kinderen uit meerdere gezinnen bij één van de vraagouders thuis opvangen. Zij zullen wel onder de wet Minimumloon gaan vallen, er wordt geen uitzondering gemaakt worden voor deze groep.

Met de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is bereikt dat iedereen die arbeid verricht op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) recht krijgt op het wettelijk minimumloon.

Voor gastouders die werken op basis van een overeenkomst van opdracht én in hun eigen woning de opvang verzorgen, geldt de wet niet: zij vallen onder de categorie personen waarvan de arbeidsverhouding door “bijzondere omstandigheden” buiten de werkingssfeer van de Wml valt.

De “bijzondere omstandigheden” voor deze groep gastouders zijn dat zij een deel van de opvangtijd kunnen besteden aan eigen (huishoudelijke) taken en dat zij zelf beslissen hoeveel kinderen zij willen opvangen.

Voor de groep gastouders die werkzaam is in de woning van de vraagouder en ook kinderen van andere ouders in het huis van de vraagouder opvangen, gaan bovenstaande “bijzondere omstandigheden” niet op. Deze gastouders kunnen gedurende de opvangtijd geen eigen (huishoudelijke) taken verrichten en zij beslissen ook niet zelf hoeveel kinderen er worden opgevangen in het huis van de vraagouder. 

Gastouderopvang