Gastouderopvang in de aandacht

Gastouderopvang in de aandacht

Kinderopvang totaal publiceert sinds een paar weken interviews met sleutelfiguren uit de wereld van de gastouderopvang, waarin zij hun mening geven over de gewenste veranderingen en ontwikkelingen in de gastouderopvang.

De verschillende invalshoeken zijn interessant om te lezen. Donderdag is een interview gepubliceerd met Hubèr Agterberg, ons bestuurslid en vertegenwoordiger van de BK voor de gastouderopvang. Zijn meningen geven de standpunten van de BK over de richting waarin de gastouderopvang zich zou kunnen en moeten ontwikkelen goed weer.

Het ministerie van SZW start binnenkort een aantal gesprekken met de verschillende veldpartijen over de toekomst van de gastouderopvang. Dit is een uitvoering van het voornemen van de minister om "verbetermaatregelen te verkennen langs drie sporen:

  1. Het versterken van toezicht
  2. Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus
  3. Professionalisering van de gastouderopvang

De minister vindt dat er bij concrete verbetermaatregelen op deze drie sporen ook wetswijziging aan de orde zouden zijn. Vanwege de benodigde wetswijziging, financiële dekking en de demissionaire status van het kabinet, is besluitvorming uiteindelijk van het volgende kabinet."

De hele tekst over gastouderopvang is te vinden in de Verzamelbrief Kinderopvang van juni 2021.

Gastouderopvang