Extra bijeenkomsten GGD-GHOR

Extra bijeenkomsten GGD-GHOR

Afgelopen weken maakte GGD-GHOR Nederland een rondgang voor houders in de kinderopvang door Nederland. Tijdens acht bijeenkomsten vertelde GGD GHOR over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen voor 2019 en 2023.

Ingegaan werd onder meer in op de eerste ervaringen met toezicht op de BKR en de pedagogisch beleidsmedewerker. De gebruikte presentatie is terug te vinden op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

Door de grote belangstelling waren alle bijeenkomsten volledig volgeboekt.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bij GGD GHOR en het ministerie van SZW aangedrongen op extra bijeenkomsten, zodat alle houders die zich willen informeren ook de kans krijgen de bijeenkomsten bij te wonen. Op het kennisnet van GGD GHOR  is nu bekend gemaakt dat in de maand juni aanvullende bijeenkomsten zullen worden georganiseerd. Op de website www.veranderingenkinderopvang.nl zullen de data en locaties worden gepubliceerd.

Toezicht en handhaving Toezicht