Expertisecentrum Kinderopvang

Expertisecentrum Kinderopvang

Vanuit de missie om samen te werken aan kwaliteit van kinderopvang, ontwikkelt en onderhoudt het Expertisecentrum Kinderopvang de kennisbasis voor pedagogisch professionals. Dat doet het Expertisecentrum door actief te speuren naar aansprekende voorbeelden uit wetenschap en praktijk, en aan te sluiten bij de kwesties binnen de sector op het gebied van pedagogische kwaliteit. Per onderwerp, aangedragen door de sector zelf, brengt een ontwikkelteam relevante wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden in kaart. Het doel is om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk, waarmee pedagogisch professionals hun kennis kunnen verdiepen en praktische handvatten kunnen vinden. Klik hier voor meer informatie over het Expertisecentrum Kinderopvang.

In 2022 biedt het Expertisecentrum diverse activiteiten aan over de onderwerpen risicovol spel, pedagogische kwaliteit in de complexiteit van de verticale groep, en samenwerken met ouders. Een greep uit de activiteiten:

  • Pedagogisch practicum: een pedagogisch practicum geeft pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers de mogelijkheid om in één middag kennis te maken met een ‘tool’. Die tool is zo concreet en praktisch dat zij die meteen de volgende dag kunnen toepassen in hun eigen praktijk.
  • De Coachkamer: de Coachkamer biedt pedagogisch coaches de mogelijkheid om op een gestructureerde manier met elkaar en onder begeleiding van het Expertisecentrum ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Voor een overzicht van alle activiteiten, kijk dan hier in de agenda van het Expertisecentrum. 

Beleid & Kwaliteit