Enquête vaccinaties: ‘Rijksoverheid aan zet’

Enquête vaccinaties: ‘Rijksoverheid aan zet’

In de afgelopen periode heeft de vaccinatiediscussie veel kinderopvangorganisaties flink bezig gehouden. Daarom heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) in april een ‘handreiking vaccinaties’ voor haar leden geschreven. Voor de BK was de discussie reden om haar leden te vragen naar hun visie op vaccinaties en de handreiking. Daaruit blijkt: de Rijksoverheid is aan zet waarmee het standpunt van de BK door wordt onderschreven. We gebruiken de resultaten van de enquête in gesprekken met het ministerie en zullen deze info desgevraagd delen met de pers.

De BK heeft eind april een ‘handreiking vaccinatie’ gepubliceerd, ter ondersteuning van het vaccinatiebeleid van onze leden. Uit de enquête, die door ruim 160(!) leden is ingevuld, blijkt dat ruim de helft van de leden zijn voordeel haalt uit deze handreiking – maar dat toch ook bij ruim 30% de handreiking (nog) niet bekend is. De BK beoogt door middel van deze enquête dat nog meer leden hun weg naar de handreiking weten te vinden.

De enquête laat ook zien dat het overgrote deel van de leden géén actief weigeringsbeleid voert. Slechts 8% van de organisaties geeft aan niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Wel bestaat er bij een aantal organisaties het voornemen een weigeringsbeleid in te voeren, vaak op voorwaarde dat de wetgever eerst actie onderneemt. Voor 21% is dit sowieso het plan en 41% wil juist geen weigeringsbeleid invoeren. Voor de overige organisaties geldt dat ze hierin pas een keuze maken wanneer de Rijksoverheid meer richting geeft.

Wat betreft het ondernemen van extra stappen om ouders te wijzen op het Rijksvaccinatieprogramma, blijkt uit de enquête dat dit in minderheid gebeurt. Ongeveer 35% van de organisaties onderneemt stappen om ouders extra te informeren, 10% doet dat samen met de GGD.

Uit de open vragen blijken twee belangrijke zaken: een belangrijke wens is dat er (snel) duidelijkheid komt in de regelgeving met betrekking tot al dan niet weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en veel leden geven aan dat de kinderopvang niet de plek is om de vaccinatiegraad weer op peil te krijgen.