Doe mee aan onderzoek zelfevaluatie pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Doe mee aan onderzoek zelfevaluatie pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Pedagoog Simon Hay zoekt pedagogisch professionals, managers/bestuurders en toezichthouders die mee willen werken aan zijn promotieonderzoek naar zelfevaluatie in de kinderopvang: ‘Grip op de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang’. 

Kinderopvang is een belangrijk middel om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te verhogen en hun ontwikkeling te stimuleren. Een essentiële voorwaarde is de geboden pedagogische kwaliteit. Kinderopvanghouders zijn verantwoordelijk voor het bieden van goede pedagogische kwaliteit. Het is echter lastig om hier als kinderopvanghouder een gedegen inschatting van te maken. Om deze reden is in 2015 gestart met het ontwikkelen van een zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang (0-4 én 4-12 jaar), ‘Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)’ genaamd. Met behulp van input uit de praktijk kan de PiB worden verbeterd. 

Wie kunnen er deelnemen? 

  • Pedagogisch beleidsmedewerker/pedagoog 
  • Pedagogisch coach 
  • Manager/bestuurder 
  • Pedagogisch medewerker 
  • Lid van een oudercommissie 
  • Toezichthouder 
  • Onderzoeker 

Bekendheid met PiB is niet vereist voor deelname, en het invullen van een vragenlijst neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. Alvast bedankt voor jouw deelname! 

Beleid & Kwaliteit