De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang beschikbaar

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang beschikbaar

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2017 de kwaliteit van de kinderopvang in beeld gebracht. Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) hebben de Universiteit van Utrecht en Sardes deze kwaliteitsmeting uitgevoerd. Zij hebben het stokje overgenomen van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).

De kwaliteitsmeting in 2017 is gedaan bij de dagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en (voor het eerst) bij de gastouderopvang in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd met meetinstrumenten die eerder ook in de NCKO monitor werden gebruikt, zodat er toch nog vergelijking met de eerdere onderzoeken mogelijk is. Het onderzoek is wel aangevuld met meetinstrumenten die recht doen aan de veranderde functie van kinderopvang en ook internationale vergelijkingen mogelijk maken. De steekproeven in dag-, peuter-, en buitenschoolse opvang zijn niet groot, maar kunnen wel als representatief gezien worden. 

Uit de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang in 2017 komt een overwegend positief beeld naar voren van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland, ook in vergelijking met omringende landen. De resultaten zijn vergelijkbaar met het laatste onderzoek van NCKO, dat in 2012 is gedaan.

Het rapport, dat in december 2017 is opgeleverd, geeft veel inzicht in hoe de verschillende opvangvormen op dit moment functioneren. De opvangvormen worden in het laatste hoofdstuk van het rapport met elkaar vergeleken, ook dat levert interessante informatie en een mooi totaalbeeld op.

In 2018, 2019 en 2020 vinden vervolgmetingen plaats en worden de steekproeven van de verschillende kinderopvangtypen in totaal steeds groter. De vergelijking met eerdere onderzoeken en de internationale vergelijking kan dan ook steeds beter gemaakt worden. Het is de bedoeling om in de komende jaren vanuit de LKK ook producten en diensten te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de kinderopvangsector nog verder te ontwikkelen.

Voor een korte samenvatting van het rapport klik hier
Voor het gehele rapport klik hier: http://www.monitorlkk.nl/
Voor de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer klik hier