Coronategemoetkoming ouders zonder kinderopvangtoeslag (TTKZO)

Coronategemoetkoming ouders zonder kinderopvangtoeslag (TTKZO)

De Rijksoverheid heeft nieuwe informatie bekend gemaakt over de corona-tegemoetkomingsregelingen voor ouders zonder kinderopvangtoeslag (TTKZO). Daarvoor is het belangrijk om ouders te wijzen op het onderstaande bericht van Rijksoverheid. 

 

De buitenschoolse opvang (BSO) was in Nederland van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 dicht. Dit was een maatregel tegen het coronavirus. Met dit bericht willen we ouders informeren over de tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Het is belangrijk dat personen die de kosten van kinderopvang zelf dragen, een aanvraag indienen voor deze tegemoetkoming. Je kan de vergoeding vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 aanvragen. Ook wijzen we op de mogelijkheid voor een gemeentelijke tegemoetkoming.

Aanvragen bij SVB van 1 oktober tot 1 december 2022
Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de factuur volledig zelf betaald (zonder recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie)? Dan kun je recht krijgen op de tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Je kunt de tegemoetkoming vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 aanvragen bij de SVB. Houd de website van de SVB in de gaten om te weten wat je hiervoor moet doen.

Gemeentelijke tegemoetkoming
Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang via de gemeentelijke regeling sociaal medische indicatie (SMI) en de eigen bijdrage doorbetaald? Dan kun je voor de tegemoetkoming van de eigen bijdrage terecht bij jouw gemeente.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de websites van de Rijksoverheid en de SVB.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je deze stellen via tegemoetkomingko@minszw.nl.

Coronavirus