Cijfers CBS: Fors meer kinderen naar de kinderopvang

Cijfers CBS: Fors meer kinderen naar de kinderopvang

Het CBS heeft vandaag bekend gemaakt dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is toegenomen met 59 duizend. Zij baseren zich daarbij over de door de Belastingdienst uitgekeerde kinderopvangtoeslag. In totaal gingen 823 duizend kinderen naar de kinderopvang in 2016, in 2015 was dat nog 764 duizend.

Het aantal toeslagontvangers is het hoogst sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 en ligt met een stijging van 42 duizend fors hoger dan in 2015. De gemiddelde ontvangen toeslag bedroeg € 3760,- in 2016, wat een stijging van €340,- betekent ten opzichte van een jaar eerder.

Naar aanleiding van de cijfers van het CBS heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang aangegeven in de verschillende media zich wel zorgen te maken over de financiële gevolgen van de wet IKK. Hierover kunt u op deze site uitgebreider lezen.

Voor het volledige overzicht van de cijfers kunt u hier terecht.