Brieven BK in aanloop naar Algemeen Overleg

Brieven BK in aanloop naar Algemeen Overleg

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in aanloop naar het Algemeen Overleg Kinderopvang, dat donderdag 20 juni plaatsvindt, enkele brieven naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder zijn alle verstuurde brieven terug te vinden.