Brancherapport ABN AMRO zet ouders op verkeerde been

Brancherapport ABN AMRO zet ouders op verkeerde been

Woensdag heeft ABN AMRO in haar zogenoemde ‘insights’ een analyse gepubliceerd, waaruit het beeld ontstaat dat kinderopvang dusdanig duur is dat sommige ouders de arbeidsmarkt zelfs zouden verlaten. Bureau Buitenhek toont met cijfers aan dat dit beeld gecorrigeerd moet worden.

Dalende netto-kosten
Tussen 2005 en 2018 zijn de tarieven van dagopvang gemiddeld met ongeveer 2,5% gestegen en die in de bso gemiddeld 2,1%. De stijging ligt iets hoger de dan stijging van de maximum vergoede uurtarieven: 2,1% voor dagopvang en 1% voor de bso. Echter, doordat het percentage dat vergoed wordt voor het eerste kind gegroeid is, zijn de netto-kosten voor ouders juist gedaald.

Bureau Buitenhek laat voor vier verschillende groepen ouders zien wat de netto-kosten van de afgelopen 3 jaar zijn. Voor ouders met een toetsingsinkomen van €20.000, €35.000 of €75.000 geldt dat in de afgelopen drie jaar de netto-kosten gedaald zijn en kinderopvang per saldo dus goedkoper is geworden. Voor de laatste groep, met een toetsingsinkomen van €125.000 of meer, geldt dat de netto-kosten per uur wel zijn toegenomen, zij het met 30 cent per uur per ouder, verspreid over de afgelopen drie jaar.

Bij het tweede kind is het zelfs zo dat de netto-kosten nog een stuk lager liggen doordat een hoger percentage van de kosten door de kinderopvangtoeslag wordt gecompenseerd. Bovendien interpreteert ABN AMRO de toeslagintensivering van de Rijksoverheid voor de IKK maatregelen onjuist, waardoor de conclusies die zij trekken ook niet kloppen.

Onjuist beeld
Het rapport van ABN AMRO schetst een verontrustend beeld dat tweeverdieners in de stad zouden gaan stoppen met werken omdat de opvang duurder wordt. Per saldo kost stoppen met werken van één ouder vele malen meer dan dat kinderopvang kost. Bovendien zouden maar weinig ouders in de hoogste inkomenscategorie voor zichzelf de rekensom maken dat het verlaten van de arbeidsmarkt financieel gunstiger zou zijn.

‘De stelling dat kinderopvang (te) duur is en dat daardoor dit type huishoudens van de arbeidsmarkt zal verdwijnen’, zo geeft Bureau Buitenhek aan, ‘is geen reëel scenario.’ De analyse van Buitenhek stelt dus vast dat het beeld dat ABN AMRO wekt niet klopt en dat dit gecorrigeerd moet worden.

De BK ziet in het algemeen wel het risico dat regelgeving een kostenverhogend effect heeft voor de kinderopvang. Waar dit impact heeft op de kosten voor ouders, blijft BK bij het ministerie aankloppen om deze te compenseren in de toeslag om de toegankelijkheid van kinderopvang optimaal te houden.