BK in de media

BK in de media

AD
Het personeelstekort in de kinderopvang loopt verder op, naar zo'n 10.000. Door het tekort is het voor veel kinderopvangorganisaties iedere dag weer puzzelen om de roosters rond te krijgen. Daar komt nu ook de griep nog eens bij. In het AD lees je een reportage waarin een verslaggever een dag meeloopt bij Tinteltuin in Koog aan de Zaan. Ze brengt in haar stuk een ode aan de pedagogische professional door te beschrijven hoe de medewerkers ondanks de drukte het belang van het kind voorop blijven stellen.  

Zo kun je lezen dat ze bij Tinteltuin een WhatsAppgroep hebben waarin al vroeg met elkaar wordt besproken hoeveel gaten er in het rooster zijn en of er voldoende medewerkers zijn om groepen open te houden. Locatiemager Sandra Dusseldorp vertelt in het AD: ,,We proberen de pijn te spreiden, zodat niet een paar locaties de pineut zijn. We hebben een overzicht van groepen die al eens moesten sluiten vanwege personeelstekort. Als een tweede keer dreigt, kijken we welke groep nog niet heeft hoeven sluiten en of die medewerkers kunnen schuiven.” Ook vertelt Sandra dat er vorig jaar iemand van de babygroep met zwangerschapsverlof ging en de andere collega's binnen het team wilden voorkomen dat de kinderen wisselende gezichten zouden zien. Alle drie werkten ze maandenlang een dag extra om voor continuïteit te zorgen. ,,Dan moet je wel die toewijding voor elkaar én de kinderen hebben.”

Het AD schrijft dat de ‘bijna-gratis’ opvang vanaf 2025 zal leiden tot een toename van de vraag van zo'n 25 procent. Om die stijging te realiseren zijn daarvoor 32.000 tot 50.000 extra mensen nodig. Emmeline vraagt zich af of de overheid zich opnieuw over dit beleid wil buigen en de snelheid waarmee dit gerealiseerd moet worden. ,,Deze stelselherziening is de grootste na die van het pensioenstelsel. Daar is ruim 10 jaar over gedaan en niet voor niets. Te snel zorgt voor grote risico’s.”

Lees hier het artikel

AT5
Volgens de Amsterdamse nieuwszender brengt druk op het personeel in de kinderopvang steeds meer risico’s met zich mee. Het vierogenprincipe, waarbij altijd twee leiders op een groep moeten staan, is verplicht. Emmeline vertelt op AT5 dat er nóóit wordt afgeweken van die regel. "En als dat niet lukt, dan is er soms de consequentie, en dat merken ouders nu, dat we zeggen: we kunnen nu niet de kwaliteit leveren die we vinden dat we minstens moeten leveren. En dan moet je een groep sluiten, ook al willen we dat niet."

Op de vraag van AT5 wat de consequenties zullen zijn als het kabinet kinderopvang toegankelijk wil maken voor alle ouders door het vanaf 2025 nagenoeg gratis te maken, antwoordt Emmeline eerlijk: "Dat gaat heel veel ouders helpen, maar daardoor zal de vraag ook stijgen", vertelt Bijlsma. "Dat kan het personeel helemaal niet aan." Ze vertelt dat pedagogische professionals behoefte hebben aan rust en stabiliteit. Door het beleid van de overheid missen zij perspectief omdat zij ook weten dat de druk en de vraag alleen maar groter zal worden in de komende jaren. Uit de reportage blijkt dat ook ouders bij de kinderopvang de plannen niet zien gebeuren: "Ouders kunnen soms gewoon niet werken omdat ze thuis moeten blijven. Er is nu al geen plek, laat staan straks."

Lees hier het artikel en kijk de twee video’s met ouders, Gjalt Jellesma en Emmeline