Beslisbomen en gastouderopvang

Beslisbomen en gastouderopvang

Op 3 juli jl. hebben wij de “beslisboom neusverkouden kinderen” op de site gepubliceerd. Op 20 augustus is daar de beslisboom bij terugkomst uit oranje en rode gebieden bij gekomen. Beide gelden uiteraard ook voor de gastouderopvang. Overal waar staat “kind blijft thuis” betekent dit tevens: gastouderopvang aan huis kan niet plaats vinden.

Voor gastouders die in het huis van de vraagouders werken geldt dus dat zij geen opvang kunnen bieden als zijzelf of een huisgenoot coronagerelateerde klachten hebben, maar ook als een kind of huisgenoten in het vraaggezin klachten hebben. In alle gevallen zal de ouder de gastouder aan huis wel moeten doorbetalen. 

Gastouderopvang Coronavirus