AO Kinderopvang: Van Ark gaat in gesprek met sector over arbeidsmarkt

AO Kinderopvang: Van Ark gaat in gesprek met sector over arbeidsmarkt

Donderdag heeft het Algemeen Overleg Kinderopvang (AO) in de Tweede Kamer plaatsgevonden, waarbij meteen duidelijk werd dat nu ook politiek Den Haag zich, onder andere dankzij onze gezamenlijke brief (BOinK en BK), bewust is geworden van de enorme personeelstekorten in de sector. Er wordt een motie over Arbeidsmarktkrapte in de Kinderopvang ingediend en de staatssecretaris gaat hierover met de sector in gesprek. Daarnaast wordt besluitvorming over het Vaste Gezichten Criterium en het Clusteren bespoedigd, dat gebeurt nog voor de zomer. Hierover schreven wij gezamenlijk met BMK en BOinK een brief aan de Kamer. Bovendien gaat de staatssecretaris met de sector in gesprek over het toezicht.

Onder andere D66 liet van zich horen: “De vele brieven uit de branche geven aan dat er onrust is in de sector. Verschillen in analyses en waarnemingen tussen de sector en de staatssecretaris worden hierin duidelijk. Het monitoren en vinger aan de pols houden duurt nu te lang. Er is behoefte aan een integrale visie!” Op dringend verzoek van de Kamerleden is de staatsecretaris dan ook van plan een integrale visie op kinderopvang te gaan formuleren na de zomer. Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de kinderopvangtoeslag en deeltijdcultuur betrekt zij bij het maken van een integrale visie op de kinderopvang.

De staatssecretaris deed ook nog een aantal andere belangrijke toezeggingen. Naar aanleiding van het vanochtend aangekondigde initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en de SP (verbod op winstuitkeringen uit kinderopvang) brengt de staatsecretaris de controlesystemen in kaart voor maximale transparantie voor ouders als het gaat om private equity. Ook werd er, verwijzend naar de BKR Monitor 2019 van Bureau Buitenhek, gesproken over de maximum te vergoeden uurtarieven. De staatssecretaris gaat de Kamer hierover voortaan elk kwartaal informeren, maar zag helaas budgettair geen ruimte om aanpassingen te doen aan het tarief voor 2020.

Behalve bovengenoemde onderwerpen gaat de staatssecretaris ook nog in gesprek met de sector over gezonde kinderopvang en zal er binnen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang een aparte benadering voorgesteld worden voor de gastouderopvang, zodat daar meer respons komt op de uitvraag van de onderzoekers.

Een korte samenvatting van het Algemeen Overleg vindt u hier.

Het debat terugkijken kan via de website van Debat Direct of de app die beschikbaar is voor iOS en Android.