Antwoord staatssecretaris Van Ark op “brandbrief” over gastouders in risicogroep

Antwoord staatssecretaris Van Ark op “brandbrief” over gastouders in risicogroep

Op 15 juni j.l. heeft staatssecretaris Van Ark een reactie gestuurd op de “brandbrief” over gastouders die zich genoodzaakt zien hun opvang te stoppen omdat zij zelf of een huisgenoot tot de risicogroep voor het Coronavirus behoren. De brandbrief van 1 mei 2020 was een initiatief van de Stichting Nysa, brancheorganisatie voor gastouders.

Wij hebben in de periode van de crisismaatregelen nauw samengewerkt met o.a. Stichting Nysa. Ook bij ons kwamen er veel vragen binnen over bovenstaand probleem. De brandbrief van Nysa hebben wij ondersteund.

In de antwoordbrief van 15 juni 2020 heeft de staatssecretaris aangegeven de gastouderopvang als een belangrijk onderdeel van de sector Kinderopvang te zien. De Staatssecretaris is erkentelijk voor de inzet die veel gastouders hebben getoond bij het bieden van noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en vitale processen. Deze inzet heeft ervoor gezorgd dat deze kinderen veilig opgevangen konden worden, op een vertrouwde plek en door een vertrouwd gezicht.

De noodmaatregelen die het kabinet heeft getroffen zijn bedoeld om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen maar dit is helaas niet voor iedereen mogelijk.

Gastouders die niet staan ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en niet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar besteed aan werkzaamheden voor het bedrijf of zelfstandig beroep) kunnen niet als zelfstandig ondernemer worden gezien. Alleen een inschrijving bij het LRK is helaas geen grond om gezien te worden als zelfstandig ondernemer en de noodmaatregelen kunnen hierop helaas ook niet aangepast worden. Wel wijst de Staatssecretaris op het feit dat indien de gastouder, welke niet gezien wordt als zelfstandig ondernemer, een inkomen heeft onder de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm, eventueel een beroep kan doen op bijstand op grond van de Participatiewet.

Gastouderopvang Coronavirus