ALV/Ledenconferentie: ‘De Glazen Bol en Economische Vooruitzichten’

ALV/Ledenconferentie: ‘De Glazen Bol en Economische Vooruitzichten’

Tot twee weken geleden leken we toe te leven naar een door velen zo gewenste fysieke bijeenkomst. Het netwerkdeel van een ALV is voor iedereen vaak van grote waarde. Helaas bleek het, door verscherpte maatregelen van het Kabinet, noodzakelijk de ALV/Ledenconferentie online te doen. En zo geschiedde.

Het Spant in Bussum zou de evenementlocatie zijn en bleek uitermate geschikt om als uitvalsbasis te gebruiken voor de online versie van onze ALV. Met een ingekort programma – online is het vaak toch moeilijker lang de concentratie vast te houden – hebben we in een geheel nieuwe opzet een ledenconferentie kunnen doen.

‘De Glazen Bol vs. de Cijfers’
Het eerste deel van de bijeenkomst stond in het teken van de Coronacrisis en dan voornamelijk de financiële gevolgen ervan op termijn. Ed Buitenhek, als onderzoeker uiteraard een man van de feiten en cijfers, liet een realistisch beeld zien over wat we zouden mogen verwachten van de komende periode. Zo liet hij heel helder zien dat kinderopvang, als gevolg van het zogenoemde ‘cohort-effect’ pas veel later de effecten van economische krimp merkt. Aan de hand van stellingen onder de (online) aanwezigen, probeerde Buitenhek bovendien te peilen hoe betrouwbaar de raming van de Rijksoverheid is als het gaat om volumekrimp (2%) in de begroting SZW. Veel aanwezigen voorzagen een (flink) hoger percentage dan dat.

Martin Van Osch, directeur van het Waarborgfonds Kinderopvang, nam ons mee in zijn glazen bol en vertelde een iets optimistischer verhaal. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat interessante lange termijn effecten de klap van economische krimp wat kan verminderen. Van Osch benadrukte in zijn bijdrage bovendien dat ‘de wijze waarop iemand omgaat met ontwikkelingen meer impact heeft dat de ontwikkelingen zelf hebben’. Ook benadrukte Van Osch nog maar eens dat het gaat om een tijdelijke economische crisis die bovendien niet de gehele economie treft.

Wisseling van de wacht
Op deze digitale ALV heeft de BK ook een flinke wisseling in bestuurssamenstelling ondergaan. Er is décharge verleend aan vice-voorzitter Eddy Brunekreeft en penningmeester Hans Beekman. Tevens is er ook formeel décharge verleend aan eerder vertrokken bestuursleden Katinka Reuling en Muriëlle Springer.

Het nieuwe bestuur is door de ledenvergadering in functie benoemd. Op volle kracht zullen voorzitter Felix Rottenberg, Hubèr Agterberg (Gastouderopvang) en Mark Siep (Kwaliteit & Vakinhoud) versterkt gaan worden door:

  • Stefanie Verrijp (Besturing & Ondernemerschap)
  • Wouter Janssen (Penningmeester)
  • Lenie van der Werf (Politiek & Lobby)
  • Rogier Vegter (HRM en Werkgeverschap)
  • Irene Schimmel-Verschuur (Kinderopvang & Onderwijs)

De notulen en presentaties zullen voor de leden in een apart bericht in de loop van komende week beschikbaar gesteld worden.