Aflevering 19 met Monique Dongelmans en Yvonne Spaan

Aflevering 19 met Monique Dongelmans en Yvonne Spaan

In deze 19e aflevering van de BK-podcast is Monique Dongelmans, directeur-bestuurder van Kinderopvang Mundo, samen met haar adviseur Kwaliteit Yvonne Spaan te gast. Monique is ruim 17 jaar directeur-bestuurder van ruim 40 locaties en heeft een goede relatie met ambtenaren en wethouders in de steden in het Rijnmond gebied.

Samen met Yvonne nam Monique het initiatief om de BKR op een andere manier te realiseren door deze te verschuiven van groep naar de locatie. Ook vatten zij het plan op om met gast- vrouwen en -heren te werken om zo de werkdruk te verdelen en het tekort deels te ondervangen. Dit initiatief is door de gemeente begrepen en gedoogd.

Monique: “Als werkgever wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen en de medewerkers beschermen tegen het huidige tekort. Het constant aan moeten staan want je kan gebeld worden of je wil inspringen vanwege ziekte of kan ruilen e.d. De mensen in de kinderopvang voelen een grote verantwoordelijkheid dus dit doet veel met hun gevoel van werkdruk. Daarom heb ik de verantwoordelijkheid gevoeld als werkgever om ook mijn mensen te beschermen en voor hen op te komen.”

Kinderopvang Mundo heeft de wethouders en toezichthouders van de gemeentes waarin zij actief is, aangeschreven om hen deelgenoot te maken van de problematiek rondom het personeelstekort in de kinderopvang. Monique en Yvonne hebben niet alleen het probleem daar neergelegd maar actief aangegeven hoe Kinderopvang Mundo daar mee om zal gaan. Dit resulteerde in ‘Mundo’s beleid personeelskrapte’. In dat beleid is precies te lezen hoe Kinderopvang Mundo omgaat met de regelgeving die betiteld kan worden als ‘knellende eisen’ en de personeelskrapte, waarbij het welbevinden en de veiligheid van de kinderen voorop staat en nooit aan getoornd wordt.

Yvonne: “De gemeentes hebben positief gereageerd omdat wij ervoor gekozen hebben niet alleen een probleem te benoemen maar daar ook een concreet voorstel bij te doen dat bovendien in de basis tijdelijk is.” Dankzij Monique en Yvonne heeft de gemeente ook actief andere kinderopvangorganisaties benaderd en bevraagd op hoe het personeelstekort bij hen is. Na inventarisatie bij andere kinderopvangorganisaties heeft de afdeling toezicht en handhaving een gesprek met de wethouder over opties om mee te denken en te handelen. Ook heeft de gemeente een signaal gegeven aan VNG om ook vanuit hun netwerk het onderwerp te agenderen. Daarnaast is het intern doorgezet aan de afdeling beleid en hieruit is een denktank kinderopvang opgestart.

BK-voorzitter Felix Rottenberg en BK-directeur Emmeline Bijlsma gaan met hen hierover in gesprek, omdat hun werkwijze en plan van aanpak interessant is en mogelijk kansen biedt voor andere organisaties.