Vooraankondiging - Regiobijeenkomsten Taalniveau 3F in de kleine gemeenten

Vooraankondiging - Regiobijeenkomsten Taalniveau 3F in de kleine gemeenten

Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een bijeenkomst over de invoering van het taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

Een hoger taalniveau
Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden, hebben naast de eisen uit de Wet kinderopvang te maken met aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast. De belangrijkste verandering is een verhoging van het taalniveau: beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Leesvaardigheid. Deze eis is al van kracht voor de grote en middelgrote gemeenten (G37 en G86) en gaat met ingang van 1 augustus 2019 ook gelden voor beroepskrachten in de kleine gemeenten (G-overig). Deze gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 van het Rijk extra budget  voor het realiseren van dit taalniveau. De G37 en G86 hebben hier in voorgaande jaren budget voor gekregen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten. Het is een herhaling van de bijeenkomsten die in oktober en november 2016 zijn georganiseerd. Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. U hoeft geen lid te zijn van één van de brancheorganisaties. Voor de G37 en G86 volgen er dit najaar twee aparte bijeenkomsten over het nieuwe Besluit.

Het programma

1. Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
2. Ervaringsverhaal over het toetsen en trainen (kinderopvang/peuterspeelzaal)
3. Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)

Tijdens de bijeenkomst is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

Data
Dinsdag            20 juni             Amersfoort      09:30-12:30
Donderdag       22 juni             Leiden             09:30-12:30
Maandag          26 juni             Eindhoven       09:30-12:30
Dinsdag            4 juli                Assen              09:30-12:30
Donderdag       6 juli                Hengelo           09:30-12:30

De definitieve uitnodiging met aanmeldlink volgt zo spoedig mogelijk. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze.