IKK: urgent pleidooi voor fasering

31 maart 2017

IKK: urgent pleidooi voor fasering

Als emoties de vorm van een weertype konden aannemen, dan was het gisteren zwaar bewolkt in 't Spant te Bussum. Een uitverkocht huis. Ruim 270 afgevaardigden van kinderopvangorganisaties kwamen bijeen om geïnformeerd te worden over de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De Brancheorganisatie had daartoe vertegenwoordigers van het ministerie van SZW uitgenodigd om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.


Voor zover dat nog nodig was, werd duidelijk dat IKK 'leeft' onder de leden. De meeste maatregelen die het gevolg zijn van de wet worden op 1 januari 2018 van kracht. De implementatie van deze maatregelen wordt binnen de gestelde termijn een enorme klus. Daar waren veel vragen over, maar ook was er verwarring, verbazing, verontwaardiging en vooral bezorgdheid. Wat komt er op ons af? Wat betekent dit voor mijn organisatie? Staat ons een forse stijging van de bedrijfskosten te wachten? Is kinderopvang nog wel betaalbaar straks? Is er, juist nu zich opklaringen voordoen, toch weer heel slecht weer op komst? Kunnen we het tij nog keren? Waar kunnen wij met onze vragen terecht? Spant het ministerie het paard achter de wagen, als er pas over twee jaar IKK-pilots worden georganiseerd?

 

Het IKK-dossier kent veel pijnpunten, maar een heel  belangrijke is de verandering van de beroepskracht-kind-ratio voor baby’s. Deze verandering betekent dat er meer personeel nodig is. En dat gaat geld kosten. Hoe groot de kostenstijging zal zijn is indicatief berekend, maar de details zijn nog niet bekend. Minister Asscher laat een vervolgstudie uitvoeren. Tegelijkertijd start de Brancheorganisatie een onderzoek onder haar leden naar de verwachte effecten van IKK in de praktijk.

De implementatie vereist een gedegen voorbereiding. Kinderopvangorganisaties moeten daar nu al mee beginnen. Op sommige onderdelen kan dat, op andere onderdelen is dat lastig doordat uitwerking in 'lagere' regelgeving nog niet is afgerond. Daardoor wordt de invoeringsdatum van 1 januari a.s. praktisch onhaalbaar. De Brancheorganisatie zal in het vervolgoverleg met het ministerie krachtig bepleiten dat de implementatie meer gefaseerd zal moeten plaatsvinden. Ondertussen ontwikkelen we informatiemateriaal en hulpmiddelen om onze leden intensief te ondersteunen op het IKK-dossier.

 

En hoe de deelnemers naar huis gingen? Geïnformeerd, bijgepraat, gevoed en geladen, na een veelbewogen, spetterende bijeenkomst.