Wout Slob reageert op mogelijk uitstel Harmonisatie in relatie tot de invoering van directe financiering

22 februari 2017

Een van de moties die gisteren is vastgesteld bij het aannemen van de wetgeving rondom de harmonisatie en het IKK stelt dat de harmonisatie moet worden uitgesteld als de wet directe financiering voor 1 september 2017 wordt aangenomen door de Kamer.

Wout Slob, lid van de raad van bestuur van Partou, heeft namens de brancheorganisatie onderhandeld over de totstandkoming van directe financiering.

Slob: ‘Gezien het feit dat het concept-wetsvoorstel momenteel ter advies ligt bij de Raad van State en de voor dit soort trajecten gebruikelijke doorlooptijden in een tijd dat de verkiezingen voor de deur staan, is het nog maar zeer de vraag of het wetsvoorstel directe financiering  vóór 1 september 2017 door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen. En als dat niet het geval is, dan heeft deze motie dus geen betekenis meer.
Mocht onverhoopt het wetsvoorstel directe financiering wel worden aangenomen door de Tweede Kamer vóór 1 september 2017, dan betekent deze motie uitstel van inwerkingtreding van de harmonisatie van de peuterspeelzalen tot inwerkingtreding van de wet directe financiering. De ouders die gebruik maken van peuterspeelzaalfinanciering zouden dan niet in 2018 over hoeven stappen op het systeem van de kinderopvangtoeslag, maar blijven gebruik maken van het huidige financieringssysteem via de gemeenten. Uiteraard alleen in het geval de betreffende gemeente nog niet gekozen heeft voor omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvang. Indien deze ouders na 2020 ook nog gebruik maken van kinderopvang, zal dat zijn in het systeem van DF en wordt dus de tussenstap naar de kinderopvangtoeslag vermeden. Overigens stappen gemeenten, vooruitlopend op de harmonisatie, steeds meer over op financiering van de peuterspeelzalen middels kinderopvangtoeslag indien ouders hiervoor in aanmerking komen. Dit zal naar onze verwachting de komende tijd zich voortzetten, ook al is deze motie deze week aangenomen.’