Heidy Knol reageert op het artikel uit de Volkskrant

22 november 2016

Heidy Knol reageert op het artikel uit de Volkskrant

Aankomend directeur van onze Brancheorganisatie Kinderopvang,Heidy Knol en huidig regiomanager van meer dan vijftig vestigingen bij KMN Kind & Co. reageert op het artikel uit de Volkskrant:

Heidy Knol: " Toezicht is en blijft van belang, we werken per slot van rekening met en voor een kwetsbare groep. Echter, soms lijkt het of het toezicht een doel op zich is geworden en niet een instrument om te zorgen dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang op peil blijft.  Het artikel in de Volkskrant is daar een goed voorbeeld van: de risico-profielen zijn bedoeld om de inspecteurs van de GGD  te helpen hun werk te doen en zeggen niet perse iets over de kwaliteit van de onderzochte locaties.  In mijn werk zijn de inspecties een belangrijk onderdeel, maar zeker niet het meest belangrijke onderdeel van het werken aan kwaliteit. Om een voorbeeld te noemen: voor ouders is 1 van de meest belangrijke aspecten van kwaliteit de continuïteit van de medewerkers: dat de groepsleiding niet elk half jaar wisselt. Toezichthouders kijken naar bevoegdheid van pedagogisch medewerkers en of ze een VOG hebben, heel belangrijke dingen, maar niet naar hoe lang medewerkers al op een bepaalde vestiging werken.
In mijn eigen regio heb ik een aantal gele locaties zag ik, dat zijn locaties die op alle aspecten goed zijn bevonden behalve op het hebben van een oudercommissie. Het hebben van oudercommissies is iets waar wij veel belang aan hechten en ook veel moeite voor doen, maar soms lukt het op kleine locaties niet. Hoe belangrijk ik ouderinspraak ook vind, het niet hebben van een oudercommissie na voldoende inspanning van de organisatie daartoe, vind ik niet een reden tot zorg over de kwaliteit van een locatie. Dat zullen de meeste ouders met mij eens zijn. 

Echter, de GGD heeft een categorisering nodig om te weten dat ze een locatie moet herinspecteren en daarom volgt er dan een kwalificatie in het risico profiel.  En dat wordt dan nu gebruikt om een soort algemeen oordeel over te vellen als het gaat om kwaliteit. Een kromme redenering als je het mij vraagt."