Brancheorganisatie: Pleidooi voor wetenschappelijk meetinstrument kwaliteit

22 november 2016

Vandaag verscheen een artikel in de Volkskrant met als kop: ‘GGD bezorgd over ruim helft kinderopvangverblijven’. Zij baseren zich in het artikel op interne meetinstrumenten voor risico – oordelen van de GGD. Het is een indicatie voor de GGD hoe intensief zij toezicht gaan houden bij een kinderopvanglocatie. De Brancheorganisatie Kinderopvang pleit voor een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument voor kwaliteit en risico profielen, waarbij er geen ruimte is voor diversiteit in interpretatie. Eerder al stelde de Brancheorganisatie vast dat er op verschillende manieren gekeken wordt naar de risicoprofielen van onze leden. Inspecteurs kunnen naar eigen invulling beoordelen of en hoe vaak zij toezicht gaan houden bij een instelling. En dat kan per gebied sterk uiteen lopen. Bij een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument kan er ook weer ruimte worden ingebouwd voor hoor en wederhoor. De Brancheorganisatie zal het initiatief nemen om met partners in de kinderopvang en de wetenschap een dergelijk een meetinstrument op korte termijn te ontwikkelen.

Dit artikel levert natuurlijk veel commotie op, zowel in de media als bij ouders en de kinderopvanglocaties. Kwaliteit van de kinderopvang is van het allergrootste belang en daar is ook permanente aandacht voor, in samenwerking met alle betrokken partijen. Op het moment dat een kinderopvangorganisatie zich aansluit bij de Brancheorganisatie Kinderopvang wordt die organisatie daarmee direct verplicht zich te houden aan wet -en regelgeving. Onze ervaring is dat onze leden zich daar ook aan houden. Als wij klachten horen, spreken wij leden daar onmiddellijk actief op aan.

Luister hier het interview met Felix Rottenberg op NOS-Radio 1 Journaal.