Sluiting huidige bureau organisatie - Volgende fase Brancheorganisatie Kinderopvang

Sluiting huidige bureau organisatie - Volgende fase Brancheorganisatie Kinderopvang

Een heroriëntatie op de activiteiten van de brancheorganisatie en het ondersteunende  bureau was op zijn plaats door de economische crisis, fusies en faillissementen van aangesloten leden en daarmee gepaard gaande teruglopende inkomsten voor de brancheorganisatie.  Ook is sinds kort een concurrerende brancheorganisatie actief.

Het nieuw aangetreden bestuur bouwt, onder leiding van de nieuwe voorzitter, aan een actieve brancheorganisatie als netwerk- en kenniscentrum voor en door de leden. Een brancheorganisatie waar leden elkaar weten te vinden over belangrijke en actuele issues. Daarnaast staan wij voor een proactieve aanpak van werkgeverstaken, zoals de CAO, lobby activiteiten op topniveau bij onder andere de politiek en gerichtere service en dienstverlening aan de leden.

De bezetting van het huidige ondersteunende bureau is in de afgelopen periode  door het niet verlengen van tijdelijke contracten en door natuurlijk verloop op vitale posities afgenomen. Daarom waren wij genoodzaakt ons te bezinnen op de ideale ondersteuning door een bureau op basis van onze ambities in combinatie met de beschikbare middelen. Effectief, efficiënt, flexibel en gericht op maatwerk ten behoeve van onze leden.  Dit vraagt om een andere inrichting van onze ondersteunende werkzaamheden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt helaas afscheid te nemen van de nog aanwezige medewerkers.

Wij waarderen de inzet van onze medewerkers in de afgelopen jaren in hoge mate. Vanzelfsprekend zetten we onze verantwoordelijkheid als goed werkgever maximaal  in. We gaan ons optimaal inspannen om de carrière van onze medewerkers een zo goed mogelijk vervolg te geven. Dit zal zijn beslag krijgen in de loop van de komende weken.