Een nieuwe uitdaging voor pm-ers in de BSO!

Een nieuwe uitdaging voor pm-ers in de BSO!

Per 1 juli 2016 is er voor de ROC’s die de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) verzorgen een nieuw keuzedeel beschikbaar, te weten:

  • BSO 8 tot 12 jaar

Met dit BSO keuzedeel[1] wordt het ROC’s mogelijk gemaakt om op de specifieke vragen en uitdagingen van medewerkers in de buitenschoolse opvang in te gaan. De studenten kunnen hiermee goed voorbereid de praktijk in.

Het volgen van dit keuzedeel geeft studenten de kans om op een andere manier te leren kijken naar kinderen in ontwikkeling en de mogelijke bijdrage die zij daaraan kunnen leveren, specifiek in de “vrije tijd”. Kinderparticipatie is hierbij een sleutelwoord, omdat het ruimte geeft aan de groeiende zelfstandigheid van het kind. Het nieuwe keuzedeel stelt docenten in staat handvatten te geven aan studenten. Daarmee kunnen zij vanuit de belevingswereld van deze BSO-leeftijdsgroep een voor de kinderen betekenisvol activiteitenaanbod tot stand  brengen, dat recht doet aan de individuele interesses, behoeften en talenten.

Mocht u dit keuzedeel als versterking willen van de nieuw gediplomeerden die vanaf 2019 op de markt komen, vraag er dan om bij uw ROC. Zij kunnen het beschikbaar maken aan hun studenten. De studenten bepalen zelf hun keuze, maar de arbeidsmarktrelevantie van dit keuzedeel kan wel extra duidelijk gemaakt worden vanuit het werkveld!

Meteen aan de slag met het nieuwe keuzedeel voor de BSO

Wilt u de BSO student met dit keuzedeel ondersteunen? Dan kan dit nieuwe boek, dat heel praktisch aansluit op het keuzedeel, goed van pas komen: ‘Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd’ van Jessica Schouten.

Vanuit de mensen die betrokken zijn geweest bij het vernieuwen van het keuzedeel is dit boek aanbevolen bij de ROC’s, want:

  • Het legt kinderparticipatie zo concreet mogelijk uit;

  • Het beschrijft op een goede wijze op welke wijze je zo zinvol mogelijk het activiteitenaanbod kunt uitrollen.

Dat is een werkwijze die ook in de Permanente Educatie verder wordt uitgewerkt. Vanzelfsprekend baseert het keuzedeel BSO 8 tot 12 jaar zich ook nog steeds op het Pedagogisch kader kindcentra 4-13 jaar. Mocht u nog andere relevante uitgaven tegenkomen, deelt u die informatie dan aub via onderstaand mailadres met ons.

Wilt u meer weten over de veranderingen in het MBO onderwijs en de consequenties voor uw stagiaires, mail dan uw vraag naar helpdesk@kinderopvang.nl


[1] Het keuzedeel van 4 tot 7 jaar wordt zo snel mogelijk geupdate. Het staat gepland voor de tweede helft van dit jaar. De inhoud van de nieuwe keuzedelen is te vinden via de website van SBB en via de mediatheek van PEPP.

Permanente Educatie