Meldpunt sluitingen

We horen de afgelopen tijd veel zorgwekkende signalen dat er veel groepen en soms hele locaties moeten sluiten als gevolg van coronabesmettingen of daaraan gerelateerde quarantaines.

Graag maken wij een inventarisatie van de ernst van het probleem door op regelmatige basis een uitvraag te gaan doen. Het is een korte vragenlijst die we je vragen in te vullen. Deze informatie kunnen we gebruiken in onze gesprekken met het ministerie van SZW, GGD-GHOR en andere belangrijke gesprekspartners.

Alvast dank voor jullie hulp.

Klik hier voor het Meldpunt Sluitingen en Locaties.