Afsluitende landelijke bijeenkomst Voorschoolse Educatie

De drie brancheorganisaties SWN, BMK en BK organiseren in november-december bijeenkomsten over de peuteropvang. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor staf en management, maar ook beleidsmedewerkers van gemeenten zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomsten komen inspirerende sprekers aan het woord en gaan de deelnemers met elkaar is gesprek. Je kunt je nu inschrijven!

Afsluitende landelijke bijeenkomst Voorschoolse Educatie
Paul Leseman verzorgt een inspirerende lezing over de meerwaarde van voorschoolse educatie. Daaraan voorafgaand geeft Rob Vergeer een overzicht van de huidige en toekomstige regelgeving rondom voorschoolse educatie.

Waar & Wanneer?
Woensdag 19 december 2018, 13:00-16:30 uur in Utrecht.