Regiobijeenkomst Voorschoolse Educatie: Rotterdam

De drie brancheorganisaties SWN, BMK en BK organiseren in november-december bijeenkomsten over de peuteropvang. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor staf en management, maar ook beleidsmedewerkers van gemeenten zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomsten komen inspirerende sprekers aan het woord en gaan de deelnemers met elkaar is gesprek. Je kunt je nu inschrijven!

Regiobijeenkomsten Voorschoolse Educatie
Rob Vergeer geeft een overzicht over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie. Na een korte pauze verzorgt Ana del Barrio Saiz een inspirerende en interactieve sessie over ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’.

Deze bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van organisaties in grotere gemeenten zijn ook van harte welkom.

Waar & Wanneer?
Donderdag 13 december 2018, 09:30-13:00 uur in Rotterdam.