Bijeenkomst verbeterde meldcode Veilig Thuis Utrecht

Op 1 januari 2019 is de verbetering van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht voor alle door de overheid aangewezen beroepsgroepen. Voor Veilig Thuis Utrecht zijn scholen en kinderopvangcentra belangrijke partners in het signaleren van geweld en verwaarlozing bij kinderen. Speciaal voor u organiseren wij daarom in de Week tegen Kindermishandeling op dinsdag 20 november een bijeenkomst over de verbeterde meldcode en de veranderingen bij Veilig Thuis. 

Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst gaan wij in op de verbeterde meldcode, de achtergrond hiervan, wat er voor u verandert en wat er verandert in de samenwerking met Veilig Thuis. Ook gaan we in op de afwegingskaders onderwijs en de kinderopvang. Dit kader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is.

Praktische informatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectleiders afwegingskaders van de beroepsgroepen kinderopvang en onderwijs en Veilig Thuis Utrecht.

  • Locatie: Samen Veilig Midden-Nederland, Aïdadreef 5-7 in Utrecht, 14:30-17:00 uur.
  • Voor wie: PM'ers, leerkrachten en docenten die werkzaam zijn in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht
  • Kosten: gratis

Aanmelden
Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via aanmelden@samen-veilig.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst scholen en kinderdagverblijven 20-11-2018.’ Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname en krijgt u het programma toegestuurd. U kunt hier ook terecht voor eventuele vragen.

Graag tot ziens op 20 november!