Cursus 'Organiseren & Financieren van Huisvesting Kindcentra'

Graag attenderen wij u op een IKC cursus die het Waarborgfonds Kinderopvang in mei aanbiedt.

Tijdens de cursus ‘Organiseren & Financieren van huisvesting kindcentra’ gaat men o.a. in op de rolverdeling, eigendomsverhoudingen en de financiering van de huisvesting.
De cursus vindt plaats op dinsdag 15 mei van 10:00-13:30 uur in Utrecht.

Meer informatie treft u via bijgaande koppeling aan:
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/events/cursus-organiseren-financieren-van-huisvesting-kindcentra