Samenwerking Onderwijs, Kinderopvang en Veilig Thuis

Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst 'Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis' voor de provincie Utrecht op maandag 19 februari 2018. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Deelname is gratis.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schooldirecteuren, docenten, aandachtsfunctionarissen, pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. U heeft een belangrijke rol als u te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling. 

Doel bijeenkomst
Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat we optimaal samenwerken  zodat we kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier hebben en beter kunnen begeleiden. Aan het einde van de middag willen we de belangrijkste knelpunten in de samenwerking helder hebben en zo mogelijk ook voorstellen hoe deze gezamenlijk op te lossen.

Programma (onder voorbehoud)
14.00-14.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
14.30-14.40 uur  Welkom/introductie door Tanno Klijn,
                            bestuurder Veilig Thuis Utrecht
14.40-15.00 uur  Voorbeelden samenwerking (kinderopvang, scholen 
                            en Veilig Thuis)
15.00-16.30 uur  In gesprek met elkaar onder leiding van Fleur Imming
                            wethouder gemeente Amersfoort
16.30-16.45 uur  Afsluiting

Organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Veilig Thuis Utrecht en de Beweging tegen Kindermishandeling (PO-Raad, VO-raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Algemene Vereniging Schoolleiders en BOinK en Ouders & Onderwijs). 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Zodra uw aanmelding is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van deelname. Bent u na aanmelding toch verhinderd? Geef dit aan ons door zodat anderen in uw plaats kunnen deelnemen.

Datum
Maandag 19 februari 2018, 14.00 - 17.00 uur

Locatie
Samen Veilig Midden-Nederland, Tiberdreef 8 in Utrecht