Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis

Save the date!

Op maandag 19 februari organiseren Veilig Thuis Utrecht, de PO-Raad, de VO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland een bijeenkomst 'Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis' voor de provincie Utrecht. U bent daar van harte welkom.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, schooldirecteuren, docenten, locatiemanagers, zorgcoördinatoren en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. U heeft een belangrijke rol als u te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling. 

Doel bijeenkomst
Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderopvangcentra en scholen optimaal samenwerken met Veilig Thuis zodat kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier zijn en beter geholpen kunnen worden. 

Wij vragen u deze datum alvast te reserveren in uw agenda. De uitnodiging met programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt begin januari.