IKC - VVE symposium “Leren is kinderspel?!"

Op woensdag 14 februari 2018 organiseert  gemeente Enschede in samenwerking met de VNG een symposium over IKC-vorming en voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Keynote sprekers Claire Boonstra (Operation Education) en professor Paul Leseman (Universiteit Utrecht) geven tijdens het symposium “Leren is kinderspel!?” hun visie op het huidige onderwijssysteem en de rol en invulling van voor- en vroegschoolse educatie.

’s Middags is er een variëteit aan kennissessies, onder andere over de vorming van IKC’s in diverse Nederlandse steden en de ervaringen met inclusieve en integrale samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp. Ook is er aandacht voor thema’s als ondersteuning- en zorgstructuur, scholing, ouderbetrokkenheid en nieuwe instrumenten voor taalontwikkeling.

Kosten voor deelname bedragen 50 euro.

U kunt zich hier aanmelden (Dit symposium wordt georganiseerd door de gemeente Enschede)